Asmet

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI LS ASMET SP. Z O.O. S.K.A.

Reguły, 11.01.2021

Wezwanie nr 5

Zarząd spółki pod firmą ASmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji komplementariusz spółki pod firmą LS ASmet spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Regułach („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki, pod adresem: Reguły, Aleje Jerozolimskie nr 280, 05-820 Piastów w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem komplementariusza Spółki.

 

Reguły, 11.12.2020

Wezwanie nr 4

Zarząd spółki pod firmą ASmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji komplementariusz spółki pod firmą LS ASmet spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Regułach („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki, pod adresem: Reguły, Aleje Jerozolimskie nr 280, 05-820 Piastów w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem komplementariusza Spółki.

Reguły, 13.11.2020

Wezwanie nr 3

Zarząd spółki pod firmą ASmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji komplementariusz spółki pod firmą LS ASmet spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Regułach („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki, pod adresem: Reguły, Aleje Jerozolimskie nr 280, 05-820 Piastów w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem komplementariusza Spółki.

 

Reguły, 15.10.2020

Wezwanie nr 2

Zarząd spółki pod firmą ASmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji komplementariusz spółki pod firmą LS ASmet spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Regułach („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki, pod adresem: Reguły, Aleje Jerozolimskie nr 280, 05-820 Piastów w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem komplementariusza Spółki.

 

Reguły, 29.09.2020

Wezwanie nr 1

Zarząd spółki pod firmą ASmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji komplementariusz spółki pod firmą LS ASmet spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Regułach („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki, pod adresem: Reguły, Aleje Jerozolimskie nr 280, 05-820 Piastów w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem komplementariusza Spółki.