Asmet

"ASMET" SP. Z O.O.

Biuro i skład centralny firmy Asmet

Reguły, Al. Jerozolimskie 280
05-820 Piastów

Sekretariat

phone

tel: 22 723 63 26

Fax

fax: 22 723-41-49

email

email: asmet@asmet.com.pl

Dział handlowy

phone

tel: 22 753 24 36

"Asmet" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Reguły, 05-820 Piastów, Al. Jerozolimskie 280
NIP: 5342487841
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000929977
REGON: 146306214
Nr rejestrowy BDO: 000013544

Wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000 zł.