Asmet

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA

Niemal od samego początku działania na rynku firma Asmet wspierała lokalne i ponadlokalne inicjatywy związane z działalnością społeczną i kulturalną.  Oto tylko niektóre z nich:

 

  • koncerty noworoczne i koncerty młodych talentów organizowane przy współpracy z Fundacją im. Bogny Sokorskiej (słynnej śpiewaczki operowej)  prowadzoną przez p. Grażynę Mądroch. W ciągu kilkunastu lat w sali należącej do Asmet zaprezentowało swoje możliwości kilkudziesięciu młodych artystów.
  • sponsorowanie koncertów oraz  warsztatów historyczno-artystycznych organizowanych przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.
  • sponsorowanie corocznych międzynarodowych konferencji naukowych w Kazimierzu Dolnym organizowanych przez lubelski Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.
  • finansowanie akcji reintrodukcji kuropatw w województwie lubelskim poprzez wypuszczanie ptaków ze sztucznych hodowli do środowiska naturalnego, żeby zwiększyć ich populację.
  • sponsorowanie licznych publikacji historycznych o Ursusie i okolicach.

 

Oprócz wymienionych inicjatyw firma Asmet zawsze włączała się do społecznie użytecznych inicjatyw, służących lokalnej społeczności powiatu pruszkowskiego.