Asmet

LS ASMET SP. Z O.O.

Biuro

Reguły, Al. Jerozolimskie 280
05-820 Piastów

Sekretariat

phone

tel: 22 723 63 26

Fax

fax: 22 723-41-49

email

email: asmet@asmet.com.pl

LS Asmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Reguły, 05-820 Piastów, Al. Jerozolimskie 280
NIP: 5342125150
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
REGON: 016363664
XVI Wydział Gospodarczy, KRS: 0001055312
Nr rejestrowy BDO: 000142792