Asmet

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FŚ BISPOL S.A.

Bielsko-Biała, 11.01.2021

Wezwanie nr 5

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Śrub Bispol spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Towarowa nr 30, 43-300 Bielsko-Biała w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem Spółki.

 

Bielsko-Biała, 11.12.2020

Wezwanie nr 4

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Śrub Bispol spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Towarowa nr 30, 43-300 Bielsko-Biała w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem Spółki.

 

Bielsko-Biała, 13.11.2020

Wezwanie nr 3

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Śrub Bispol spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Towarowa nr 30, 43-300 Bielsko-Biała w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem Spółki.

 

Bielsko-Biała, 15.10.2020

Wezwanie nr 2

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Śrub Bispol spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Towarowa nr 30, 43-300 Bielsko-Biała w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem Spółki.

 

Bielsko-Biała, 29.09.2020

Wezwanie nr 1

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Śrub Bispol spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Towarowa nr 30, 43-300 Bielsko-Biała w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem Spółki.