Asmet

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

W drugim półroczu 2020 roku Asmet sp. z o.o. sp.k. wziął udział w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy – „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Asmet zajął pierwsze miejsce w kategorii – zakład pracy powyżej 249 zatrudnionych. 13 stycznia 2021 r. Prezes Andrzej Sajnaga oraz specjalista ds BHP – Grzegorz Mazurek odebrali, od przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu w Warszawie, dyplom oraz pamiątkową statuetkę.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia. Przy ocenie przedsiębiorstwa brane są pod uwagę następujące kryteria: przestrzeganie przepisów prawa pracy, przestrzeganie przepisów i zasad BHP, rozwiązania systemowe dot. zarządzania BHP, wypadki przy pracy, dodatkowe elementy ochrony pracy.